De rollen omgedraaid

Op de werkvloer is er de laatste 20 jaar nogal wat veranderd. Dat geldt voor de meeste branches. De reclame en communicatie zijn daar een mooi voorbeeld van. Verschuivingen binnen organisaties vinden er altijd plaats, ...

Keep Reading

Vertrouwen, een gevoel of een strategie?

Wanneer je Het Nieuwe Werken introduceert in een organisatie, betekent dit een verandering voor medewerkers maar zeker ook voor leidinggevenden. Er wordt een andere stijl leiderschap gevraagd, van “control en command “naar “resultaatgericht sturen”.  Dat ...

Keep Reading

Heb jij genoeg lef voor 2014?

2013 is voorbij.  De balans wordt opgemaakt en de tijd voor reflectie aangebroken. Wat heeft 2013 ons gebracht en hoe gaan we 2014 in? Het is ook de periode waarin economen, overheden, goeroes, rekenkamers, zieners ...

Keep Reading

De site wordt mogelijk in browsers als IE6 en IE7 niet juist weergegeven. Installeer IE8 of open de site in een andere browser.

The site may not display correctly in browsers like IE6 and IE7. Install IE8 or open the site in another browser