Verslag “Congres over Het Nieuwe Werken”

We tekenen 4 december 2014. In de agenda van Vakmedianet staat deze dag genoteerd als “Congres over Het Nieuwe Werken” Locatie? Het NBC te Nieuwegein. Met bijna 250 enthousiaste bezoekers mocht professor dr. ir. Mathieu Weggeman, hoogleraar Organisatiekunde aan de TU/e en bestuursadviseur met zijn visie over ‘Het Nieuwe Werken”, de dag openen. Met de met droge humor gevulde voordracht hield Mathieu de zaal bijna een uur lang in de ban. De kunst om het Nieuwe Werken in een ander daglicht te zetten is voor dit heerschap een eitje. En als communicatieadviseur en partner van Werk3.0, kan ik zeggen: “Een leerzaam uur!”

Vanaf 13:00 was het de beurt aan Marc Baars en Jos van Nieuwkoop. Jos opende de presentatie als directeur Vastgoed van de Parnassia Groep, gevolgd door Marc, projectmanager Werk3.0.
Een duidelijk verhaal over het elimineren van vierkante meters, met behoud van banen én plezier in het werk. Cultuurverandering met de nadruk op plaats- én tijdsonafhankelijk werken, plus het leren omgaan met moderne ICT-middelen, waarmee de term duurzaamheid ook voldoende aandacht krijgt, bijvoorbeeld in de vorm van het laten slinken van stapels vergaderpapier. Alle bovengenoemde aandachtspunten worden voorgeschoteld in de door Parnassia Academie, ontwikkelde e-learningmodule, waarin alles te leren valt over Het Nieuwe Werken.
De aandacht gaat vooral uit naar “Hoe ga ik anders met tijd om?” en “Wanneer wil ik mijn collega’s zien?” Maar bovenal zijn het nemen van eigen beslissingen en eigen verantwoordelijkheid de belangrijkste onderdelen in de overgang naar Het Nieuwe Werken.

Mijn persoonlijke indruk tijdens deze presentaties was dat nog lang niet iedereen overtuigd was van de noodzaak over te gaan naar Het Nieuwe Werken. Er zijn altijd mensen van mening dat Het Nieuwe Werken uiteindelijk niet haalbaar is, maar de meeste bezoekers van de presentatie van de heren Baars en Van Nieuwkoop waren erg positief over de wijze waarop het bij de Parnassia Groep is aangepakt: aandacht voor de Do’s en Dont’s, waarom investeringen van een verbouwing zinvol zijn, het invoeren van de nieuwe ICT-mogelijkheden zoals het gebruik van iPads, die ook bijdragen aan het verminderen van kosten en het effectiever omgaan met tijd. Uiteindelijk levert het veel rendement op en dit komt de patiënt ten goede.

Eén van de belangrijkste pijlers binnen de hele exercitie van Het Nieuwe Werken is communicatie. Zonder een goede communicatiestrategie, is het een stuk lastiger om mensen mee te krijgen in de cultuurveranderingen binnen de organisatie. Natuurlijk is het één en ander sterk afhankelijk van hoe de organisatieverandering aangepakt wordt. Garanties zijn er niet. Afhankelijk van omvang van de organisatie en aanpak zal de transitie naar Het Nieuwe Werken bij de ene organisatie sneller en gemakkelijker verlopen dan bij de andere. Het hebben van een visie en dit vervolgens uitdragen door een ieder is cruciaal. Een feit is dat het bij de Parnassia Groep, met zo’n 8000 werknemers, tot nu toe een succes genoemd mag worden.

Naar de presentatie

Job Hendriks
Grafisch ontwerper/fotograaf, eigenaar D-Signs Concept | Vormgeving | Fotografie
Partner Werk3.0

Comments are closed.
* required

De site wordt mogelijk in browsers als IE6 en IE7 niet juist weergegeven. Installeer IE8 of open de site in een andere browser.

The site may not display correctly in browsers like IE6 and IE7. Install IE8 or open the site in another browser