Heb jij genoeg lef voor 2014?

2013 is voorbij.  De balans wordt opgemaakt en de tijd voor reflectie aangebroken. Wat heeft 2013 ons gebracht en hoe gaan we 2014 in? Het is ook de periode waarin economen, overheden, goeroes, rekenkamers, zieners en trendwatchers ons vertellen hoe we ons op het sociaal, maatschappelijk en economisch seizoen moeten voorbereiden.  Soms teleurstellend, soms verrassend maar toch overwegend veel open deuren.

Toch was er een doorzichtje naar 2014 dat me positief stemde. Adjiedj Bakas plaatste een dynamische en positieve video op internet welke zicht gaf op zijn visies op 2014 waarbij enkele zaken er voor mij uitsprongen.

Volgens Bakas  zijn er veel doorbraakinnovaties te verwachten. Insiders en outsiders vormen de ‘winning coalition’ en doorbraakinnovaties treden op als er een recombinatie plaatsvindt van bestaande ideeën, producten en diensten: ‘ ideas having sex’. Ook geeft Bakas aan dat de toekomst er is voor mensen met lef.

De factor lef is nu precies welke nog het hardst nodig is. De kennis is vaak aanwezig, de ideeën zijn er en de producten om dit te ondersteunen voorhanden. Helaas hebben we in zo’n avontuur vaak te maken met angst, waardoor niet wordt gefocust op mogelijkheden, haalbaarheid of rendement maar op het griezelige onbekende. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de wereld voor ons steeds kleiner wordt, maar daarbij ook steeds onoverzichtelijker. We kunnen alle informatie krijgen die we willen (of niet willen) en worden belast met informatie en daarmee kennis waarvan we de oorsprong of waarde niet kennen. Of zoals Bakas het in zijn visie verwoordt; “Klein is het nieuwe groot”! We weten van heel veel dingen een klein beetje, van maar heel weinig dingen heel veel en van zo goed als niets weten we alles.  Dit maakt de cirkel rond naar ‘ideas having sex’.

Lef bestaat eruit onderdeel te durven zijn van het collectief aan kennis en ideeën en dit  te laten uitgroeien boven het persoonlijk bevatbare.  Of zoals Matt Ridley het in zijn TED-lezing verwoordde: “Niemand ter wereld weet hoe hij een computermuis moet maken.”

2014 wordt voor mij het jaar waarin de samenwerking en het delen van kennis en ideeën naar een nog hoger niveau moet worden gebracht. Laten we met z’n allen de lef tonen en daarmee de oplossingen en mogelijkheden die er liggen ook benutten. Het kan en het moet!

Marcel Schouten
Architect en consultant Facd bv
Partner Werk3.0

Comments are closed.
* required

De site wordt mogelijk in browsers als IE6 en IE7 niet juist weergegeven. Installeer IE8 of open de site in een andere browser.

The site may not display correctly in browsers like IE6 and IE7. Install IE8 or open the site in another browser