Hoeveel efficiënter kunnen we communiceren in de zorg?

Woensdag 27 november kopte NRC Next: “Het moet echt anders in het ziekenhuis”. Het gaat over de ouderwetse communicatie tussen specialisten in ziekenhuizen. Herkenbaar denk ik gelijk, want hoeveel anders is het eigenlijk in de Geestelijke Gezondheidszorg? Nieuwsgierig lees ik het artikel van Emma Bruns.

Het gaat over het dilemma: wel of niet veranderen. Veel ziekenhuizen verstarren, zo is haar betoog. Ze communiceren nog traditioneel, dat wil zeggen via formuleren met doordrukvelletjes en faxen. Ze wijst een aantal redenen aan waaronder de weerstand tegen technologie onder medisch personeel, de ethische onaanvaardbare levensbedreigende risico’s en de vaak gebrekkige technologische implementatie en besturing van de verandering.

Toch moeten ook zorginstellingen veranderen. De verandering zal waarschijnlijk niet komen vanuit een soort intrinsieke motivatie van het medisch personeel om anders te gaan communiceren, maar veel eerder vanuit de patiënt die mogelijkheden ziet om alternatieve wegen te bewandelen. Net zoals we dat privé als consument van producten en diensten doen. We verwachten meer openheid, transparantie en snelheid. En dit is al mogelijk, schrijft ze, met behulp van allerhande e-health toepassingen. Ze legt een brug naar het bedrijfsleven waar veel meer wordt geïnnoveerd, om dezelfde redenen. Gelukkig denk ik, niet iemand die verstart, maar juist kansen ziet.

Emma legt uit dat de communicatie-innovaties in de zorg zich richten op 3 belangrijke pijlers:

  1. Communicatie tussen de zorgverlener en de patiënt
  2. Communicatie tussen de zorgverleners onderling
  3. Communicatie tussen de zorgverleners en externe partijen (verzekeraars, politiek, wetenschappers).

Dat de vraag om innovatie steeds vaker ontstaat vanuit de patiënt die zich organiseert via internet communities, zie ik ook. Het gebruik van mobiele apparaten in de zorg heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. 80 procent van de zorgprofessionals gebruikt een smartphone, tablet of beiden voor professionele doeleinden (bron: Vvaa). En de vorig jaar gelanceerde DigitaleZorgGids telt al meer dan 9.000 toepassingen voor zorgprofessionals en consumenten. Deze gids is een initiatief van de patiëntenfederatie NPCF.

Er is dus een behoefte. Waarom communiceren veel zorginstellingen dan toch nog op de ‘ouderwetse’ manier? Heeft het te maken met de risico’s, een gebrek aan kennis of is het de weerstand bij de Raad van Bestuur? Ik geloof dat er veel te winnen is. Ga in dialoog over hoe je slimmer kunt communiceren. Niet alleen de Raad van Bestuur, maar ook specialisten van buiten de zorg. Betrek vooral ook de jongere garde in uw zorginstelling! Van elkaar kun je leren.

Arnoud van Brugge
Adviseur Het Nieuwe Leven & Werken
Partner Werk3.0

Comments are closed.
* required

De site wordt mogelijk in browsers als IE6 en IE7 niet juist weergegeven. Installeer IE8 of open de site in een andere browser.

The site may not display correctly in browsers like IE6 and IE7. Install IE8 or open the site in another browser