Rondetafelgesprek: Goedkopere en betere zorg met Het Nieuwe Werken

Blog rondetafelgesprek 2

Op 12 december heeft PMtD (People Make the Difference) samen met Werk3.0, een onderdeel van de Parnassia Groep, een rondetafelsessie georganiseerd in de prachtige “Van Nelle Fabriek” waar het kantoor is gevestigd van PMtD. Een prachtig voorbeeld van een kantoor waar je kunt werken in een inspirerende omgeving waar ontmoeten centraal staat.

Die middag is met elkaar van gedachten gewisseld hoe er doelmatiger met elkaar gewerkt kan worden, gebruikmakend van de nieuwste technologieën en andere manieren van samenwerken. Vragen die speelden: hoe kan het dat men volop sociale platforms in de privé situatie gebruikt en dit niet is terug te zien binnen je werkomgeving? Waarom is er toch zo’n ‘cc-cultuur’ en wat is de relatie met vertrouwen versus wantrouwen? Het Nieuwe Werken, is dit nou wel zo’n handige term om te gebruiken en waar moet je beginnen als je dit wil gaan implementeren binnen je instelling? Welk budget heb je nodig en hoe maak je dit geld vrij in een tijd waar bezuinigingen elkaar in rap tempo opvolgen?

Marc Baars, werkzaam bij de Parnassia Groep, heeft in zijn inleiding  laten zien voor welke uitdagingen de GGZ sector de komende jaren staat en hoe “Het Nieuwe Werken” (HNW) hier een bijdrage in kan vervullen. Binnen de gezondheidszorg vinden de komende jaren hervormingen plaats. Patiënten gaan de instelling uit en de samenleving in. Zorg zal dicht rond de patiënt georganiseerd worden. Dit betekent een verdere ambulantisering van de zorg. Een beweging waarbij juist HNW prima als een kapstok gebruikt kan worden.

De Parnassia Groep is gestart met een pilot in 2009 en heeft inmiddels Het Nieuwe Werken doorgevoerd in een groot gedeelte van hun organisatie. Zij hebben hun visie vertaald door middel van een film zodat goed en concreet zichtbaar wordt hoe HNW aansluit bij de geformuleerde organisatiedoelstellingen. Kantoren zijn activiteit gerelateerd ingericht. Het zijn nu de medewerkers die door de organisatie bewegen in plaats van het meubilair. Medewerkers worden steeds beter toegerust om in de wijk hun werkzaamheden te kunnen doen. Er is een goede start gemaakt en de ontwikkelingen op het gebied van de ICT zullen deze beweging de komende jaren alleen maar versterken. Er wordt toegewerkt naar een cultuur waarbij je met elkaar resultaatgericht aan de slag gaat en continu de uitdaging aangaat om werkprocessen efficiënter in te richten.

Guido Pater, werkzaam bij PMtD, heeft een voorbeeld laten zien hoe het Reinier de Graaf Ziekenhuis een sociaal intranet heeft geïmplementeerd en wat de voordelen zijn t.o.v. de traditionele vormen van intranet die nog worden gebruikt door de meeste instellingen en organisaties. De raad van bestuur van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft het onderwerp “verbondenheid” belangrijk gemaakt. ”Als je het niet belangrijk maakt, wordt het ook nooit belangrijk”. Het project werd zo vormgegeven dat er eerst goed is gekeken naar de wensen van de organisatie en de medewerkers, pas daarna werd er gestart met de implementatie van het platform. In feite draaide het project niet om de implementatie van techniek, maar het aanjagen van een organisatieverandering. Tijdens het project stonden communicatie en interactie centraal want daar begint vaak een verandering mee,

Het sociale intranet is  gelanceerd met veel tam tam. Vervolgens zijn de wensen vanuit de organisatie en medewerkers in kaart gebracht en is men gaan bouwen. Binnen twee maanden kon men al op een ‘nieuwe manier’ communiceren via het sociale intranet en is men verder gegaan met de inrichting. Steeds met kleine stapjes.  Het middenmanagement heeft een belangrijke rol gespeeld om teams te motiveren ‘de tool’ te gebruiken. Zij hebben het geïntegreerd binnen hun werkprocessen waarbij de tool echt een onderdeel is geworden van het gereedschap dat je nodig hebt om je werk op een goede manier te kunnen doen. Binnen korte tijd werd al zichtbaar dat medewerkers via het sociale intranet elkaar ook opzochten om kennis met elkaar uit te wisselen. Het heeft gezorgd voor veel meer interactie. Voorheen was het vooral “zenden van de informatie”. Nu is er een platform gebouwd waar medewerkers veel meer geïnspireerd worden om informatie te delen met elkaar.

Alwin Notenboom van PMtD sloot de rondetafel sessie af door de deelnemers te vragen naar hun conclusies en deze samen te vatten:

  • Het Nieuwe Werken moet geen dogma worden en op zich zelf staan. Het is een andere manier van werken die moet bijdragen aan de doelstellingen van een organisatie.
  • De grootste uitdaging voor het succesvol invoeren van Het Nieuwe Werken is een verandering van de cultuur. Van een organisatie waar directie/rvb zich met alle details bemoeit en medewerkers hun mond niet durven open te doen, naar een cultuur waar er gewerkt wordt vanuit vertrouwen in elkaar en wordt samengewerkt op een open en respectvolle manier
  • De ambitie in de realisatie van een nieuwe manier van werken is heel belangrijk. Als je het niet echt wilt, gaat het ook niet gebeuren. Het management speelt hier een belangrijke (voorbeeld)rol.
  • Het neerzetten van nieuwe tools als een sociaal intranet en het geven van begeleiding in het gebruik, is niet voldoende. Tools worden pas succesvol als er ook aandacht is voor de activatie van het gebruik door mensen en het inbedden in de dagelijkse werkzaamheden binnen een ziekenhuis/afdeling
  • Een goed sociaal intranet zorgt voor verbinding tussen werknemers. Je kunt een geweldige slag maken om slimmer en leuker met elkaar te communiceren en samen te werken
  • Het gebruik van email en daar bijhorende informatie-overload is een groot probleem. Een sociaal intranet kan een goede rol spelen in de beheersing van informatie overload.

PMtD

PMtD is een onafhankelijke projectmanagement- en adviesorganisatie. PMtD staat voor People Make the Difference: voor ons staat het vast dat successen tot stand komen door mensen. Sterker; dat in een wereld waarin steeds meer geautomatiseerd wordt, menselijke aandacht en inzet organisaties steeds meer onderscheidend vermogen en daarmee concurrentievoordeel gaan leveren. Vanuit deze overtuiging hebben projectmanagers en adviseurs van PMtD, organisaties ondersteund bij slimmer organiseren en creëren van dialoog en verbinding tussen mensen via een sociaal intranet

Werk 3.0

Werk 3.0 is een initiatief van de Parnassia Groep samen met een aantal partners dat zijn sporen heeft verdiend in de wereld van HNW. Vooral wat betreft de implementatie bij organisaties in de geestelijke gezondheidszorg. Werk3.0 helpt u om de kosten in de zorg te reduceren met behoud van kwaliteit van zorg en werk én plezier in het werk. Wij kijken en denken graag met u mee over het fundament voor HNW bij uw organisatie.

 

Comments are closed.
* required

De site wordt mogelijk in browsers als IE6 en IE7 niet juist weergegeven. Installeer IE8 of open de site in een andere browser.

The site may not display correctly in browsers like IE6 and IE7. Install IE8 or open the site in another browser