Van droom naar werkelijkheid, en dan…?

Previous Next 1 of 3

Er was eens… een droom om op een andere, slimmere manier met elkaar samen te gaan werken. Deels ingegeven door de tijdgeest om kosten te besparen zodat die weer konden terugvloeien in het moderniseren van de zorg. Deels door de visie om mensen nog meer de regie te geven over hun werkweek, door hen meer zelf te laten bepalen hoe zijn het beste komen tot het afgesproken resultaat. Win x 5: de cliënt, de medewerker, de manager, de organisatie en de maatschappij worden daar uiteindelijk allemaal beter van.

Het project startte. Eerst maar eens luisteren bij de mensen die het cliëntencontact hebben, de behandelaren, en niet te vergeten de secretaressen. En vervolgens met elkaar in gesprek om de droom te delen en te doorleven wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk. Die bleek weerbarstig. Hobbels van overheidsbezuinigingen, fikse reorganisaties en verhoogde productienormen kwamen op ons pad. Behandelaren hadden met pijn in hun hart afscheid genomen van hun vertrouwde spreekkamer en de frutsels en fotolijstjes thuis een plek gegeven. Met alle bedrijfsvoerders wisten we de droom levend te houden, ondanks wat barstjes die hier en daar waren ontstaan. En na goed samenwerken was daar die ‘eindstreep’ van het project; prachtige open werkplekken, kleurrijke ontmoetingsruimten, een centrale afsprakenbalie, medewerkers die in de startblokken staan om op de nieuwe manier te gaan werken… Maar, dan begint het eigenlijk pas!

De droom levend houden
In alle hectiek van de dag die droom levend houden, de nieuwe werkprocessen blijven fijnslijpen, blijven investeren in de motivatie van mensen om het ook blijvend anders en slimmer te doen. De manier van slimmer werken op de agenda van het teamoverleg zetten zodat het de aandacht blijft krijgen. Ervaringen uitwisselen, het plezier delen, soms de ergernissen en frustraties ventileren. Merken hoe tevreden de cliënt is, omdat hij ook in de avonduren kan worden behandeld.

Een nieuwe manier van werken gaat over het anders willen, durven, kunnen en doen en niet in de laatste plaats over het blijvend doen!

Blijf het aandacht geven
Hoe kunnen we verder optimaliseren op alle gebieden van nieuwer en slimmer werken? Door het de aandacht te blijven geven die het verdient en dát rendeert! In blije cliënten, medewerkers, managers en dat vertaalt zich weer in besparing van vierkante meters en euro’s!

Judith van Loon
Organisatieontwikkelaar en eigenaar Zinpact
Partner Werk3.0

Comments are closed.
* required

De site wordt mogelijk in browsers als IE6 en IE7 niet juist weergegeven. Installeer IE8 of open de site in een andere browser.

The site may not display correctly in browsers like IE6 and IE7. Install IE8 or open the site in another browser