Een tool om de ‘taal’ van HNW te leren spreken - www.nieuws3punt0.nl

Een tool om de ‘taal’ van HNW te leren spreken


Interviews

“Ik heb geen zin om thuis te werken”. “Iedere keer maar weer ergens anders inloggen” “Waar moet ik met mijn papieren heen?”. “Ik zie mijn collega’s niet of nauwelijks meer en waar hangen ze nu toch uit?”. “Mijn leidinggevende blijft maar controleren of ik wel op mijn werk aanwezig ben”.
Komen dit soort uitspraken je bekend voor? Ze zijn schering en inslag bij organisaties die met HNW aan de slag zijn gegaan. Meestal ontstaan ze omdat medewerkers onvoldoende voorbereid zijn op een andere manier van werken. Een manier waarbij je uiteindelijk effectiever en plezieriger met elkaar zou samenwerken. Maar die ook van je vraagt dat je jouw werkprocessen samen onder de loep neemt en heldere afspraken maakt. Hoe zorg je er voor dat je dit met jouw team vorm kunt geven binnen je organisatie of afdeling?

e-learning module
Onlangs kwam ik een alleraardigste e-learning module tegen bij de Parnassia Groep in Den Haag. Een gesprek met de programmamanager van Het Nieuwe Werken (HNW) bij de Parnassia Groep, Marc Baars, leerde mij dat het lang heeft geduurd voordat de organisatie de methodiek van HNW zo kon inzetten dat het niet alleen ging over de reductie van het aantal vierkante meters of het uitdelen van laptops en iPads, maar dat hun cultuur ook echt veranderde. Om die cultuuromslag te doen slagen is het belangrijk dat je ‘dezelfde taal spreekt’ als je met elkaar afspraken maakt over nieuwe manieren van werken. Op basis van ervaringen heeft de Parnassia Academie een e-learning module ontwikkeld. Hierin geeft men informatie , licht begrippen toe en geeft praktische handvatten voor de meest voorkomende situaties die men in de praktijk tegenkomt. Zo voorkom je misverstanden en stimuleer je dat zowel medewerkers als leidinggevenden goed geïnformeerd een gesprek over vele aspecten van HNW aan kunnen gaan. De module is met groot succes bij alle afdelingen die gaan werken volgens de methodiek van HNW ingezet (de Panassia Groep heeft meer dan 8000 medewerkers)

De gebruiker of cursist raakt spelenderwijs vertrouwd met de begrippen en ontdekt dat hij of zij zelf een grote rol heeft om werkzaamheden op een andere ‘nieuwe’ manier te organiseren. De module kan vanaf iedere plek gevolgd worden en ook op elk device. Heb je dus even een momentje in de trein of zit je op het strand, dan kun je met je iPad de module volgen. Deze manier van leren past geheel in deze tijd.

Inhoud van de module
De module bestaat uit vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt de methodiek uitgelegd. Wat is de visie van de organisatie? Welke bijdrage kan HNW leveren om organisatiedoelstellingen te verwezenlijken?
Vervolgens laat men in drie hoofdstukken zien (huisvesting, ICT middelen & cultuur) hoe die kunnen helpen om efficiënter, effectiever en plezieriger te kunnen werken. Tevens kan de cursist een plan invullen welke doelstellingen hij zelf wil behalen met HNW en dit kan dienen als praatpapier met de leidinggevende of met collega’s. Op deze manier kun je als team actief met elkaar in discussie gaan over wat er nodig is om HNW goed te faciliteren.

Marc Baars (06 51584905) bleek zeer wel bereid om toelichting te geven op hun aanpak en is zeer enthousiast als het gaat om grotere kansen op succes bij het introduceren van HNW.
Nadere informatie vindt je ook op www.werk3punt0.nl

_________________________________________________________

Loek van den Broek voerde meerdere gesprekken met Marc. Loek is eindredacteur van het boek Het Nieuwe Werken: hype of blijver?, (2012). Bij het herschrijven van dit boek zal hij zeker een hoofdstuk wijden aan de hier beschreven e-learning module. Dit boek is via zijn website www.hrman.nl te bestellen. 

 

Close

De site wordt mogelijk in browsers als IE6 en IE7 niet juist weergegeven. Installeer IE8 of open de site in een andere browser.

The site may not display correctly in browsers like IE6 and IE7. Install IE8 or open the site in another browser