In staat zijn oude ideeën los te laten - www.nieuws3punt0.nl

Previous Next 1 of 3

In staat zijn oude ideeën los te laten


Interviews

Heino Janssen en Sabine Dissels werken respectievelijk bij PsyQ en Lucertis. De twee afdelingen van de verschillende zorgbedrijven delen sinds 1 augustus 2011 samen een pand. Bij het inhuizen van Lucertis, PsyQ zat al in dit pand in Velsen-Noord, hebben zij direct Ons Nieuwe Werken omarmd.

Zonder er doekjes om te winden, vertellen Heino en Sabine dat de voornaamste reden hiervoor in eerste instantie de reductie van vierkante meters was. Het is niet te zien aan de locatie, binnen oogt alles ruim door de kantoortuinen die hier en daar onderbroken worden door glazen puien van concentratie- en vergaderruimtes.

Efficiënter samenwerken
Voordat de stap naar Ons Nieuwe Werken gezet kon worden, was een ingrijpende voorbereiding nodig. Niet alleen een verbouwing om twee afdelingen in te huizen op een kleiner oppervlak. Ook het terugbrengen van de papierwinkel en afspraken over het delen van de ruimte kostten veel tijd en energie. Inmiddels is ook I-psy ingetrokken en in de nabije toekomst zal een afdeling van Dijk & Duin inhuizen. “Als we in staat zijn oude ideeën echt los te laten, kan die samenwerking tussen vier zorgbedrijven in de toekomst wellicht leiden tot een nog efficiëntere verdeling van de ruimte in dit pand. En wie weet zelfs tot het onderling gebruik maken van elkaars personeel, zoals de secretariaten of administraties.”
Natuurlijk was er voorafgaand aan de operatie af en toe weerstand bij collega’s. Én verhuizen én vanaf dat moment op een andere manier moeten werken, dat is niet niks! “Nu we hier een tijdje zitten, merken we toch dat de meeste mensen snel gewend zijn geraakt.”

Wensen voor de toekomst
Klaar zijn ze nog niet. Vooral op ICT-gebied hebben Sabine en Heino nog wensen. Zo zouden ze met een wifi verbinding een groot deel van hun cliëntele een plezier doen. Veel jongeren zijn in de wachtkamer met hun smartphone in de weer. Daar willen ze graag op inspelen. Of het automatisch online versturen van afspraken, dat zou veel efficiëncy met zich meebrengen. In hun visie op Ons Nieuwe Werken heeft ICT een grotere rol dan in de huidige situatie mogelijk is. Maar ze roeien met de riemen die ze hebben. Zo gebruiken ze het intranet als dé plek voor behandelaren waar alle informatie staat die nodig is om vanaf elke willekeurige locatie te kunnen werken. Sabine wilde graag een paperless office en Heino heeft dit technisch gerealiseerd. Kortom, een uitstekende samenwerking, gebaseerd op hun eigen filosofie: “Het pand is niet van ons, het pand is van iedereen!”

Close

De site wordt mogelijk in browsers als IE6 en IE7 niet juist weergegeven. Installeer IE8 of open de site in een andere browser.

The site may not display correctly in browsers like IE6 and IE7. Install IE8 or open the site in another browser