“Je moet buiten de lijntjes durven kleuren” interview Marieke Penninga

“Je moet buiten de lijntjes durven kleuren”


Interviews

Marieke Penninga, manager Financiele Administratie bij Vastgoed, mag worden gezien als grondlegger van Ons Nieuwe Werken. Hoewel zij in 2009 in eerste instantie geïnspireerd werd vanuit het oogpunt van bezuinigen op vierkantemeters, zag ze al snel in dat deze innovatieve manier van werken zoveel breder is dan dat. Inmiddels is bij Parnassia Groep het project ‘Ons Nieuwe Werken’ breed opgezet, waarin niet alleen aandacht is voor het huisvestingsaspect, maar juist ook voor de menselijke kant.

Ons Nieuwe Werken staat eigenlijk op drie pijlers: Werkcultuur, ICT en huisvesting. Elke locatie of afdeling van de Parnassia Groep bepaalt voor zichzelf welke mix van de drie pijlers het best werkt. Marieke licht toe dat het een kwestie is van experimenteren. Als je op een afdeling werkt waar collega’s regelmatig thuis of elders werken, ligt het accent meer op het goed onderhouden van de onderlinge contacten en het inzetten van ICT-middelen daarvoor. Werk je bijvoorbeeld op een administratie, dan zitten collega’s vaker op vaste tijden aan hun werkplek. Het accent verschuift dan wellicht naar afspraken maken over de werkresultaten.

Vanuit de oude cultuur de weg inslaan naar een nieuwe cultuur waarin de manager meer loslaat en  vertrouwen geeft en de medewerker meer verantwoordelijkheid neemt, is lastig. Dat ondervindt Marieke nog regelmatig. Het vertrouwen moet groeien. Bovendien hebben sommige collega’s juist behoefte aan concrete en directe sturing. Met elkaar in gesprek blijven over de invulling van Ons Nieuwe Werken en afspraken aanpassen waar nodig, is dan ook een must.

Inmiddels hebben 15 locaties Ons Nieuwe Werken geadopteerd. Op zo’n grote organisatie als de Parnassia Groep is dat nog niet veel, hoewel er locaties tussen zitten waar een paar honderd man werkt. Er is dan ook genoeg weerstand, zoals bij elke grote verandering. De dagelijkse gang van zaken heeft vaak prioriteit. Eerst moeten investeren om vandaaruit te bezuinigen, voelt vaak tegenstrijdig. Marieke heeft zelf ook te maken gehad met die weerstand. Toch ziet zij nog steeds heel helder dat het project Ons Nieuwe Werken een duurzame manier van werken doorvoert: de middelen om productief te kunnen werken worden efficienter ingezet en naarmate je mensen meer ruimte geeft, blijven ze graag voor je werken.

Close

De site wordt mogelijk in browsers als IE6 en IE7 niet juist weergegeven. Installeer IE8 of open de site in een andere browser.

The site may not display correctly in browsers like IE6 and IE7. Install IE8 or open the site in another browser