Marc Baars, Programma Manager van Werk3.0 - Het Nieuwe Werken

Marc Baars


Team Werk3.0

Marc Baars, Programma Manager van Werk3.0. Marc Baars werkt ruim 25 jaar als behandelaar en bedrijfsvoerder in de psychiatrie. Zijn huidige baan is projectleider HNW bij de Parnassia Groep waar hij HNW heeft geimplementeerd binnen veel afdelingen. Hij adviseert nu ook andere zorgbedrijven binnen en buiten de Parnassia Groep. Tevens heeft hij al veel events georganiseerd over “HNW in de GGZ”, waarin hij aantoont dat HNW goed kan worden toegepast binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Mail Marc

Close

De site wordt mogelijk in browsers als IE6 en IE7 niet juist weergegeven. Installeer IE8 of open de site in een andere browser.

The site may not display correctly in browsers like IE6 and IE7. Install IE8 or open the site in another browser