Modernisering en kostenbesparing in de zorg - www.nieuws3punt0.nl

Modernisering en kostenbesparing in de zorg


Interviews

Qidos is deze keer in gesprek met Marc Baars. Hij is projectmanager ‘Ons Nieuwe Werken’ bij de Parnassia groep. Dit is een moderne organisatie in de GGZ, bestaande uit acht zorgbedrijven met in totaal meer dan 8000 medewerkers. ‘Ons Nieuwe Werken’ is hetzelfde als Het Nieuwe Werken, maar dan toegespitst op deze organisatie.

“We vonden dit een toepasselijke naam, want hoewel de principes van tijd- en plaatsonafhankelijk werken gehandhaafd worden, is Ons Nieuwe Werken echt toegespitst op onze mensen en onze organisatie”, stelt Marc. De redenen om hiermee aan de slag te gaan zijn divers. Hij noemt als belangrijkste drijfveren: modernisering van de zorg, meer synergie en een reductie van de kosten. “Er wordt enorm bezuinigd op de zorg en we willen het beschikbare geld zoveel mogelijk in de zorg zelf steken. Met Ons Nieuwe Werken bereiken we dat.”
Twee jaar geleden begon de Parnassia groep al met een pilot die op verschillende afdelingen draaide. “In februari 2011 startte het project officieel. We hadden toen twee doelstellingen: het samenstellen van een toolkit voor afdelingsmanagers zodat zij de medewerkers optimaal konden begeleiden bij de overgang naar Ons Nieuwe Werken en een kenniscentrum inrichten waar de afdelingsmanagers hulp kunnen vinden.” Nu werken verschillende afdelingen al volgens Ons Nieuwe Werken en daar komen geleidelijk steeds meer afdelingen bij.

“We hebben nieuw beleid moeten maken en zijn begonnen met een visiedocument om vooral duidelijk te krijgen waarom we dit in willen voeren. Daarnaast kwam er een kaderregeling. Het visiedocument hebben we laten ‘verfilmen’ en is hier te zien. Ook kwam er een opleidingsplan voor managers en medewerkers.”
Tijdens het traject van geleidelijke invoering merkte Marc wat echt belangrijk is. “Het visiedocument is echt onmisbaar om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Ik merkte ook dat het slagen van Ons Nieuwe Werken sterk afhankelijk is van goed leiderschap en tools om de methodiek te hanteren. Daarnaast merkten we dat veel medewerkers nog vast zitten/zaten in oude patronen, er is dus constant aandacht nodig voor de cultuuromslag die Ons Nieuwe Werken met zich meebrengt.”

Qidos speelde tijdens dit traject ook een rol. Marc: “Door de ervaring van Qidos met dergelijke projecten bij andere organisaties, leverden ze een belangrijke bijdrage aan het scholingsplan. Qidos bleek ook een prima sparringpartner. De trainingen voor onze leidinggevenden en medewerkers, verzorgen we in samenwerking met Qidos.”

Close

De site wordt mogelijk in browsers als IE6 en IE7 niet juist weergegeven. Installeer IE8 of open de site in een andere browser.

The site may not display correctly in browsers like IE6 and IE7. Install IE8 or open the site in another browser