Ons Nieuwe Werken binnen Vastgoed van Parnassia Groep

Previous Next 1 of 3

Ons Nieuwe Werken binnen Vastgoed


Interviews

Als ik een afspraak heb met Jos van Nieuwkoop zie ik hem werken op het secretariaat. Dat is nog de enige plek waar het secretariaat “een vaste werkplek” heeft ivm het gebruik van dubbele schermen, aldus Jos. Jos; “ik werk hier regelmatig zodat ik direct een aantal zaken kan afstemmen met de secretaresses”.

Jos van Nieuwkoop is directeur vastgoed sinds 2008 en inmiddels bestaat dit bedrijf door de organisatie veranderingen uit 52 medewerkers. In de afgelopen jaren hebben zij oa het vastgoed en de kosten van de gebouwen (Gebouw Gebonden Kosten) in kaart gebracht.  We willen de zorgbedrijven ondersteunen door hen inzicht te geven in alle kosten die samenhangen met gebouwen, zodat de Parnassia Groep hier in alle managementlagen het inzicht hebben en hun voordeel mee kunnen doen.”

Om ook in de toekomst de zorg te kunnen betalen moeten de indirecte kosten verder omlaag gebracht worden. Vanuit de Raad van Bestuur hebben wij een belangrijk opdracht meegekregen. Een reductie van 25% in  vierkante meters. Minder geld naar gebouwen (indirecte kosten) zodat er meer geld overblijft voor de directe zorg! Ik heb een team van medewerkers die iedere dag met veel passie werkt om zorgbedrijven te ondersteunen in het effectief gebruik van de huisvesting. Ons Nieuwe Werken heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Een manier van werken die aansluit bij de huidige ontwikkelingen van deze tijd. We zijn door ICT ontwikkelingen in staat om steeds meer plaats en tijd onafhankelijk te werken waardoor je de huisvesting ook slimmer kunt inzetten. Afdelingen worden steeds meer “activiteit gerelateerd” ingericht zodat nu de medewerkers verhuizen ipv het meubilair in een organisatie. Dit levert veel besparingen op.

Jos van Nieuwkoop geeft aan dat je met weinig middelen ook veel kunt bereiken op het gebied van huisvesting. In het gebouw op de Monsterseweg 83  hebben wij met elkaar regels afgesproken over het gebruik van de ruimte. Zo hebben wij “clean desk policy” ingevoerd. Niemand heeft nog een eigen bureau. Dat houdt in dat je deze dus ook weer opruimt als je voor langere tijd je plek verlaat.

Tevens hebben wij als experiment een ruimte ingericht waar je staand kunt vergaderen. Dit zorgt er grappig genoeg voor dat je ook sneller klaar bent met je overleg. Aangezien steeds meer medewerkers van de Parnassia Groep deze locatie gebruiken om te vergaderen hebben we nu ook een “werkplein” ingericht. Leuk om te zien dat “dit plein” veel wordt gebruikt en dat  er ook veel spontane contacten door ontstaan.

Een andere belangrijk element is de introductie geweest van de iPad. We zijn met elkaar effectiever gaan werken en ik merk nu ook dat er op een andere manier kennis wordt gedeeld. Tevens heeft iedereen de mogelijkheid om een token te gebruiken zodat er ook vanuit huis gewerkt kan worden.  Toch blijven de belangrijkste schakels je medewerkers.  Zij moeten het uiteindelijk doen. Sturen door afspraken te maken op resultaten. Hoe mijn medewerkers deze resultaten willen behalen, kunnen ze voor een groot deel zelf bepalen. Zij kennen hun taken en opdrachten en zijn verantwoordelijk voor deze resultaten.

We hebben een goed fundament gelegd. Als Parnassia Groep moeten we energie blijven steken in het trainen van onze medewerkers en leidinggevenden zodat we het fundament dat door de projectgroep ONW is gelegd ook door kan groeien naar een organisatie waar me met elkaar plezierig in kunnen werken, zodat we goede zorg kunnen leveren aan onze patiënten.

Marc Baars
Fotografie Job Hendriks

Close

De site wordt mogelijk in browsers als IE6 en IE7 niet juist weergegeven. Installeer IE8 of open de site in een andere browser.

The site may not display correctly in browsers like IE6 and IE7. Install IE8 or open the site in another browser