“Ons Nieuwe Werken blijft in ontwikkeling” - www.nieuws3punt0.nl

Previous Next 1 of 3

“Ons Nieuwe Werken blijft in ontwikkeling”


Interviews

Ons Nieuwe Werken is voor Sijke Hoekstra, manager Bedrijfsvoering op de President Kennedylaan in Den Haag, eigenlijk niet nieuw. Zij kwam van een afdeling waar collega’s regelmatig vanaf huis of andere locaties werkten. Om contact met elkaar te houden werd er veel telefonisch overlegd. Toen zijn manager werd op de President Kenndeylaan kwam zij terecht op de eerste afdeling die Ons Nieuwe Werken integraal heeft doorgevoerd, zo’n twee jaar geleden.

Marc Baars, momenteel projectleider Ons Nieuwe Werken, heeft op de President Kennedylaan veel voorwerk gedaan op gebied van inrichting, ICT en werkcultuur. Maar zelfs na twee jaar geeft Sijke aan “er nog niet te zijn”. Vooral het bewaken van voldoende onderling contact blijft een belangrijk aandachtspunt. Afhankelijk van de werkprocessen en de behoeften van collega’s moeten er echt regelmatig formele en informelere ontmoetingsmomenten georganiseerd worden. Sommige collega’s hebben meer tijd nodig dan andere om te wennen aan de nieuwe manier van werken, bijvoorbeeld meer eigen verantwoordelijkheid om resultaten te behalen. Maar volgens Sijke is dit een professionaliseringsslag die bij deze tijd hoort.

Kamertjescultuur
Uiteindelijk zou haar afdeling niet meer terug willen naar de kamertjescultuur. Zonder de gesloten deuren is er vanzelf veel meer onderlinge communicatie. Als leidinggevende geeft Sijke graag het goede voorbeeld door zoveel mogelijk in de open ruimte te zitten, het liefst op verschillende plekken. Toch geeft ze toe zichzelf er op te betrappen ook haar favoriete plekjes te hebben.

Voortschrijdend inzicht
Als Sijke het pand had ingericht, had ze het anders gedaan, door voortschrijdend inzicht. Ze heeft inmiddels zelf ervaren dat concentratieplekken vlak naast het drukke secretariaat niet het beoogde effect hebben. En door het werken met laptops, zonder papieren, zijn de mooie grote bureau’s eigenlijk niet echt nodig. Zelf had ze gekozen voor kleinere bureau’s afgeschermd met tussenschotten.

Wat ze de afgelopen tijd ook heeft ervaren is dat Ons Nieuwe Werken brede mogelijkheden biedt. Het is een proces dat in ontwikkeling blijft. Door van het begin af aan constant met elkaar in gesprek te blijven over de mogelijkheden en onmogelijkheden kun je samen met je medewerkers oplossingen bedenken. En bovenal: loslaten dat het in één keer goed zou moeten zijn.

Close

De site wordt mogelijk in browsers als IE6 en IE7 niet juist weergegeven. Installeer IE8 of open de site in een andere browser.

The site may not display correctly in browsers like IE6 and IE7. Install IE8 or open the site in another browser