Sander Huijding, Locatiemanager Topteam PsyQ

Previous Next 1 of 3

Sander Huijding, locatie Zoutkeetsingel: Je krijgt meer mogelijkheden…


Interviews

De afdeling van Sander Huijding is samen met Brijder gehuisvest in een prachtig pand met authentieke oude gevel op de hoek van de Zoutkeetsingel in Den Haag. Toen twee jaar geleden Verstandelijke Beperkingen Psychiatrie (VBP) werd ingehuisd op de Zoutkeetsingel bij het TOP team ontstond een natuurlijk moment om de vierkante meters efficiënter in te richten. Veel medewerkers van het TOP team gingen in hun werk al flexibel met tijd en locatie om. Nu werden de afspraken geformaliseerd volgens Ons Nieuwe Werken en VBP haakte daarbij aan.

De cultuurverandering bleek het lastigst. “Collega’s melden zich nog steeds netjes af, hoewel dat niet nodig is. Je kunt zelf bepalen waar en wanneer je je werk doet. Er zijn duidelijk koplopers en mensen die er meer moeite mee hebben. Maar dat heb je met elke verandering in een organisatie, het is een groeiproces. Daarbij is de ondersteuning vanuit de ICT nog niet optimaal. Als dat volledig op orde is, bereik je meer resultaat.” Bovendien is Ons Nieuwe Werken makkelijker in te vullen voor het ene programma dan voor het andere. Het autismeprogramma bijvoorbeeld ontvangt veel patiënten tussen 9 en 5, waardoor de collega’s meer ‘in huis’ zijn. Een outreachend team heeft veel vrijheid, deze collega’s zijn meer baas over de eigen agenda.

“Waar we duidelijk aan moesten wennen, was het organiseren van ontmoetingen met elkaar”, geeft Sander aan. “Collega’s gaven in het begin aan elkaar nauwelijks meer te zien. Uiteindelijk hebben zij daar zelf afspraken over gemaakt, bijvoorbeeld door elke dinsdag samen te lunchen. Of dat nu hier gebeurt of op de Grote Markt kunnen ze zelf bepalen.” Ook de standaard briefings die elke ochtend plaatsvonden bij een aantal teams zijn verplaatst naar de middag, omdat men dat prettiger vond. Er wordt gezamenlijk geluncht, vervolgens vindt de briefing plaats. In de ochtend heeft iedereen de ruimte om zijn eigen dingen te doen.

Het blijft zoeken naar slimme oplossingen. Zo heeft de afdeling tegenwoordig een Twitteraccount waarmee de collega’s afdelingsnieuws kunnen volgen in maximaal 140 tekens, waardoor ook het mailverkeer en de leestijd afnemen. En drie maal per jaar worden er lunches georganiseerd waar teams hun ontwikkelingen op gebied van Ons Nieuwe Werken met elkaar kunnen delen. Ook de iPad doet zijn intrede, Sander heeft er voor zijn afdeling 18 aangeschaft, onder andere om papierloos te kunnen vergaderen.

Sander gelooft in Ons Nieuwe Werken. Hij heeft ervaren dat zijn medewerkers over het algemeen zeer tevreden zijn. “Wees niet bang, het moet niet, het mag. Er word je niets afgenomen, je krijgt juist meer mogelijkheden.”

Close

De site wordt mogelijk in browsers als IE6 en IE7 niet juist weergegeven. Installeer IE8 of open de site in een andere browser.

The site may not display correctly in browsers like IE6 and IE7. Install IE8 or open the site in another browser