Wie durft met Judith van Loon

Wie Durft


Interviews

De vestiging Lijnbaan 4 van PsyQ gaat over op het toepassen van “Het Nieuwe Werken”. Judith van Loon is door de Parnassia Groep en PsyQ aangesteld als projectleider. Zij heeft ruime ervaring bij veranderingstrajecten waarbij het accent vooral ligt op de menskant. Uiteindelijk moeten de mensen “kleur geven” aan de verandering binnen PsyQ.

“Nog voor de formele start van het hebben wij een veranderteam samengesteld dat bestaat uit verschillende medewerkers van PsyQ. Dit veranderteam was een actief klankbord van de organisatie om bewustwording te vergroten en de definitie van het project samen scherp te maken. Al snel werd duidelijk dat medewerkers graag betrokken worden en een duidelijke mening hebben hoe de werkprocessen op afdelingsniveau eruit moeten komen te zien. De succesfactor van het implementeren is vooral “met elkaar ontdekken” wat er moet gebeuren om Ons Nieuwe Werken van PsyQ tot een succes te maken en dat koppelen aan concrete acties t.a.v. huisvesting en ICT.”

Het is voor de medewerkers een grote verandering. Lijnbaan is een polikliniek waar per 1 maart 2013 circa 220 fte gaan werken vanuit vijf zorgprogramma’s. Het project moest tegelijkertijd plaats vinden met een aantal forse reorganisaties. Dat doet wat met de motivatie van de mensen en er is dan minder aandacht en tijd voor de invoering. Dit geeft tegelijkertijd ook aan dat dit ook weer mogelijkheden biedt om meer mensen aan het werk te houden waar de patiëntenzorg ook baat bij heeft.

Door op een andere manier om te gaan met ruimte en tijd is het mogelijk dat meer medewerkers kunnen gaan werken op deze vestiging. Dit betekent dat niemand meer een eigen kamer heeft. Ook laten we de strakke kantoortijden van 8.30 uur tot 17.00 uur los. Uit een enquête onder patiënten is gebleken dat een groep het plezierig vindt om buiten kantoortijden om behandeld te worden. Zo wordt het in de toekomst ook mogelijk om meer avondspreekuren te draaien, waardoor de piekmomenten overdag kunnen worden voorkomen en ook ruimte in het gebouw efficiënter wordt benut.

Natuurlijk heeft de overgang naar HNW veel weerstand gegeven onder de medewerkers. Zo zijn behandelaren gewend om alle activiteiten vanuit een “eigen kamer” te doen. In de nieuwe situatie is dit anders. Administratieve klussen kunnen ook vanuit huis of in een openbare ruimte gedaan worden waarbij je met meerdere collega’s dezelfde ruimte deelt. Het accent komt meer op ontmoeting en samenwerking te liggen i.p.v. alle activiteiten in een kamertje alleen, wat nu het geval is. En het mooie is dat iedereen HNW op de eigen maat kan snijden zoals jij het liefste, het beste werkt.

Om draagvlak te krijgen zijn er veel bijeenkomsten gepland waarbij medewerkers uitleg hebben gekregen over ‘Ons Nieuwe Werken’. Wat zijn de voordelen maar natuurlijk hebben we ook stilgestaan bij de nadelen van de methodiek. Nadat wij hadden vastgesteld met de projectgroep wat de wensen zijn rondom de werkprocessen heeft de architect, Marcel Schouten, dit vertaalt in een huisvestingsconcept. De visuele tekeningen hebben hierin ook een belangrijke bijdrage geleverd in het creëren van draagvlak.

De managers hebben een training gehad zodat zij ook “het gesprek over Het Nieuwe Werken” konden aangaan met hun medewerkers. Zij zijn hierin een belangrijke spil. Medewerkers volgen op dit moment een e-learning module zodat een ieder goed wordt voorbereid op het werken in de nieuwe situatie.

Wat een belangrijke bijdrage heeft geleverd om te laten zien dat er ook op een andere manier gewerkt kan worden is “het Ervarium”. Al in een vroeg stadium zijn er wat zones ingericht waarbij medewerkers konden ervaren hoe het is om in een “openbare ruimte” met meerdere collega’s tegelijkertijd hun werkzaamheden te doen. Een andere zone is de informele ontmoetingsplek en wat informele zitjes. Zo hebben mensen al vroeg een beeld en een gevoel gekregen hoe het na de verbouwing eruit zou komen te zien.

Op dit moment is de verbouw begonnen. In eerste instantie wordt de centrale hal verbouwd. In de nieuwe situatie wordt gewerkt met een afsprakenbalie voor alle vijf zorgprogramma’s. Wij willen vooral zorgen dat de logistieke processen rondom de patiëntenzorg op een juiste manier worden toegepast, intensievere samenwerking is dan noodzaak. Nadat de centrale entreehal is verbouwd, wordt gestart met de verbouw van de tweede etage. Hier komen “activiteitgerelateerde werkplekken” voor medewerkers, net als op de 4e, 6e en 8e etage. Tijdens de verbouwing gaat de patiëntenzorg gewoon door wat het project tot een grote uitdaging maakt. In april 2013 is het gebouw toegerust om HNW op huisvestingsgebied te laten slagen. PsyQ bespaart hier een miljoen euro per jaar omdat een andere locatie wordt opgeheven.

Het financiële argument is belangrijk om de zorg betaalbaar te houden maar voor de medewerkers en patiënten verandert ook een aantal zaken in positieve zin. PsyQ is nu voorbereid op de maatschappelijke ontwikkelingen. We hebben een flexibele organisatievorm neergezet met onze eigen mensen zodat wij snel kunnen inspelen op de zorgvragen die op ons af komen.

Close

De site wordt mogelijk in browsers als IE6 en IE7 niet juist weergegeven. Installeer IE8 of open de site in een andere browser.

The site may not display correctly in browsers like IE6 and IE7. Install IE8 or open the site in another browser